Home »Poznaj naszą politykę prywatności. Dowiedz się, jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego. Gwarantujemy bezpieczeństwo w zakresie ochrony danych.
a

DEKLARACJA PRYWATNOŚCI

1, WSTĘP

Przestrzeganie aktualnych przepisów i ustaw o ochronie danych jest dla nas bardzo ważne, dlatego poniżej przedstawiamy szczegółowy opis kroków i procesów ochrony danych w mypodseurope.com i IMPEX-NET s.r.o.

Dane są przetwarzane przez firmę IMPEX-NET s.r.o, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych.

Dane kontaktowe:

Pełna nazwa prawna: IMPEX-NET s.r.o.

Adres e-mail: info@mypodseurope.com

Adres do korespondencji: Słowacja 943 01 Sturovo Hlavná 22.

2, JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I DLACZEGO?

Dane osobowe to takie, które w sposób oczywisty pozwalają na precyzyjną identyfikację osoby fizycznej.

W serwisie mypodseurope.com przetwarzamy następujące dane osobowe, określając podstawę prawną:

DANE KOMUNIKACYJNE
Obejmuje to każdą wiadomość, którą wysyłasz do nas za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, postów w mediach społecznościowych lub jakiejkolwiek formy komunikacji.

Dane te są przetwarzane i przechowywane w celu umożliwienia nam realizacji zamówień oraz w celu zapewnienia podstawy do podjęcia decyzji w przypadku roszczeń prawnych.

Naszą podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest weryfikowalne zainteresowanie użytkownika naszą działalnością, przejawiające się w przesyłanych do nas wiadomościach.

DANE KLIENTA
Które obejmują wszystkie dane związane z zakupem produktów i usług, takie jak imię i nazwisko klienta, adres wysyłkowy i rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, szczegóły dotyczące zakupionego produktu.

Dane te są przetwarzane w celu zapewnienia pomyślnej realizacji zamówień oraz prowadzenia poprawnej pod względem prawnym ewidencji zakupów.

Podstawą prawną przechowywania danych jest realizacja umowy pomiędzy klientem a firmą IMPEX-NET s.r.o., która zostaje zawarta wraz z zamówieniem.

DANE UŻYTKOWNIKA
Obejmuje to dane generowane podczas korzystania ze strony internetowej w celu umożliwienia technicznego działania strony, utrzymania bezpieczeństwa strony, prowadzenia rejestru aktywności użytkowników oraz zapewnienia, że zawsze masz dostęp do najbardziej odpowiednich treści.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyraźny interes użytkownika w naszej działalności, który jest niezbędny do zapewnienia i przechowywania ich w celu technicznego funkcjonowania strony.

DANE TECHNICZNE
Obejmuje to dane generowane podczas korzystania ze strony, takie jak adres IP, informacje o logowaniu, dane przeglądarki, czas spędzony na każdej stronie, odsłony i ścieżki nawigacji, liczba i czas wizyt na stronie, strefy czasowe oraz urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania strony.

Źródłem danych jest nasze oprogramowanie analityczne.

Przetwarzamy te dane, aby analizować zachowanie użytkowników na stronie, zapewnić bezpieczeństwo naszej strony i zrozumieć przydatność naszych decyzji marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wyraźne zainteresowanie użytkownika naszą działalnością, co pozwala nam przetwarzać te dane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i wykorzystywać je w celu usprawnienia naszej działalności dla bardziej efektywnych działań.

DANE MARKETINGOWE
Co obejmuje preferencje odwiedzających, jakie treści marketingowe wolą od nas otrzymywać. Dane te przetwarzamy w celu umożliwienia udziału w loteriach oraz w celu wysyłania reklam związanych z naszymi produktami/usługami, którymi użytkownik wyraził zainteresowanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyraźne zainteresowanie użytkownika naszą działalnością, co pozwala nam przetwarzać te dane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i wykorzystywać je w celu zwiększenia biznesu dla efektywniejszego działania.

Możemy wykorzystywać zebrane informacje od czasu do czasu do celów takich jak dostarczanie ukierunkowanych, odpowiednich reklam na platformie Facebook™ i różnych dynamicznych platformach reklamowych oraz do pomiaru skuteczności reklam.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyraźne zainteresowanie użytkownika naszą działalnością, co pozwala nam przetwarzać te dane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i wykorzystywać je do zwiększenia biznesu w celu skuteczniejszego działania.

W ramach prowadzonej działalności nie zbieramy danych wrażliwych, takich jak pochodzenie etniczne, przekonania religijne, życie seksualne i orientacja seksualna, poglądy polityczne i przynależność do związków zawodowych, ani danych dotyczących stanu zdrowia, a także informacji genetycznych lub biometrycznych.

3, JAK ZBIERAMY DANE?

Możemy zbierać dane osobowe w sposób, który użytkownik przekazuje nam bezpośrednio (np. składając zamówienie lub wysyłając wiadomość).

Ponadto pewne informacje są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Witryny, na przykład poprzez dostarczanie nam informacji lub wysyłanie wiadomości. "cookies" i podobnych technologii. Są one aktywowane dopiero po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie.

Otrzymujemy pewne informacje od partnerów zewnętrznych, takich jak dostawcy usług analitycznych, np. Google (partner spoza UE), sieci reklamowe, np. Facebook™ (partner spoza UE) oraz partnerzy bramek płatniczych, np. PayPal (partner spoza UE) i Barion.

4, NASZE PRAKTYCZNE KROKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH

Firma IMPEX-NET s.r.o. przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników i przestrzegania obowiązujących przepisów. W związku z tym, po przeprowadzeniu oceny skutków ochrony danych na stronie, sporządziliśmy listę gromadzonych danych, ich niezbędności i podstawy prawnej oraz zgodności z prawem.

  • W celu ochrony danych wprowadzanych w formularzach i generowanych na stronie, stosujemy w całym serwisie certyfikat SSL (certyfikat Let's Encrypt Authority X3).
  • Aby zabezpieczyć stronę przed atakiem, korzystamy z oprogramowania zabezpieczającego klasy premium (iThemes Security Pro) do ochrony tzw. "brute force" i ataki wirusowe na przechowywane dane.
  • Dane dotyczące zakupów i użytkowników są przechowywane w bazach danych witryny w formie zaszyfrowanej (pseudonimizowanej) i nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.
  • W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności udostępniamy użytkownikom formularze, za pomocą których mogą oni żądać informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych.

Od czasu do czasu, w ramach prowadzonej przez nas działalności, może zaistnieć potrzeba przekazania danych naszym partnerom usługowym (takim jak dostawcy usług hostingowych, firmy kurierskie, oprogramowanie mailingowe).

W takich przypadkach zawsze zdecydujemy się zapewnić, że spełniają oni wymogi rozporządzenia GDPR, a w przypadku partnera z siedzibą w USA, uczestniczyć w inicjatywie EU-US Privacy Shield i podpisać z nim umowę o zarządzaniu danymi, zapewniając odpowiedzialne postępowanie z danymi.

5, KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Komunikacja marketingowa jest niezbędna dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym kontekście jest wyrażenie zainteresowania naszymi usługami lub wyraźna zgoda użytkowników.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi prywatności i komunikacji elektronicznej (PECR), wysyłamy komunikację marketingową do naszych użytkowników, jeśli dokonali oni u nas zakupu lub wyraźnie wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej.

We wszystkich przypadkach zapewnimy wyraźne środki umożliwiające użytkownikowi rezygnację z tych wiadomości. Link do rezygnacji z subskrypcji znajdziesz na dole każdej wiadomości lub możesz poprosić o usunięcie z naszej bazy danych, wysyłając e-mail na adres info@mypodseurope.com.

Możemy również wysyłać wiadomości umożliwiające rezygnację z komunikacji marketingowej, ale tylko w związku z realizacją zamówień.

6, UWAGA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Od czasu do czasu konieczne jest udostępnienie pewnych danych osobowych niektórym z naszych partnerów w celu utrzymania normalnych operacji biznesowych:

-dostawców usług informatycznych oraz usługodawców zajmujących się rozwiązywaniem problemów i konserwacją systemów komputerowych

-Konsultanci, tacy jak prawnicy, księgowi, bankierzy, firmy ubezpieczeniowe

-Organy rządowe, które żądają sprawozdań z naszej działalności

-Dostawcy usług płatniczych, którzy bezpiecznie obsługują dane kart kredytowych

-Usługi dostawcze realizujące zamówienia przychodzące na wskazany adres dostawy

Międzynarodowe przekazywanie danych

Od czasu do czasu możemy potrzebować udostępnić dane użytkownika partnerom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w celu utrzymania działalności.

W wielu przypadkach kraje spoza EOG nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, a prawo europejskie zabrania eksportu danych, jeśli nie zostaną spełnione odpowiednie warunki.

W każdym przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane poza EOG, podejmiemy następujące kroki, oprócz tych omówionych w sekcji 4, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych:

-Przekazujemy dane tylko do krajów, które Komisja Europejska uzna za odpowiednie z punktu widzenia bezpieczeństwa danych.

-Używaj wyłącznie usług z siedzibą w USA, które są częścią inicjatywy Tarcza Prywatności UE-USA.

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, zwrócimy się do użytkowników o wyraźną zgodę na przekazanie danych. Zgoda może być w każdej chwili wycofana.

Linki do stron zewnętrznych

Ta strona może czasami zawierać linki do zewnętrznych stron lub może zawierać fragmenty kodu osadzone na stronie, które zapewniają funkcjonalność dla zewnętrznych usług.

Kliknięcie na te linki lub korzystanie z wbudowanych rozwiązań może pozwolić partnerom zewnętrznym na zbieranie informacji o użytkownikach.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio selekcjonować partnerów, nie mamy kontroli nad ich praktykami w zakresie prywatności i nie jesteśmy za nie odpowiedzialni.

7, CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

Dane użytkowników przechowujemy tylko tak długo, jak wymagają tego nasze zobowiązania prawne/księgowe/dane osobowe lub tak długo, jak jest to niezbędne do działania serwisu.

Podejmując decyzję o czasie przechowywania, bierzemy pod uwagę objętość, charakter i wrażliwość danych oraz potencjalny wpływ wycieku w przypadku naruszenia danych.

Ze względów podatkowych musimy przechowywać dane dotyczące rozliczeń i zakupów klientów przez co najmniej 8 lat, aby spełnić nasze zobowiązania prawne.

W pewnych okolicznościach możemy wykorzystać dane w formie zanonimizowanej do celów statystycznych, w takim przypadku zachowamy dane bezterminowo bez powiadomienia.

8, PRAWA ODWIEDZAJĄCYCH

Jako obywatel Unii Europejskiej, prawo znane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) daje użytkownikom tej strony następujące prawa:

a, Dostęp do danych osobowych

Użytkownicy strony mają prawo zażądać kopii danych osobowych przechowywanych przez IMPEX-NET s.r.o. Wniosek z reguły zostanie wykonany bezpłatnie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

W przypadku powtarzających się, nadużywających, nieuzasadnionych żądań, IMPEX-NET s.r.o. może pobrać umiarkowaną opłatę za udostępnienie danych oraz może wymagać dodatkowego czasu na ich udostępnienie.

Ponadto firma IMPEX-NET s.r.o. przed udostępnieniem danych zażąda okazania dowodu tożsamości, aby zapobiec nadużyciom. Aby poprosić o dane osobowe, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza kontaktowego:

Żądanie danych / Usuwanie danych / Ograniczanie danych

 

b, Zmiana danych osobowych

Jeżeli dane osobowe zostały zmienione lub podane w sposób nieprawidłowy, użytkownicy mają prawo zażądać ich zmiany. W celu zmiany danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem info@mypodseurope.com.

c, żądania usunięcia danych osobowych

Użytkownicy mają prawo do żądania usunięcia wszystkich swoich danych osobowych. Wniosek zostanie rozpatrzony bezpłatnie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Po usunięciu danych osobowych konto użytkownika będzie niedostępne, a wszelkie zakupione materiały również staną się niedostępne, gdyż dane osobowe związane z kontem użytkownika są niezbędne do uzyskania dostępu do usługi.

Firma IMPEX-NET s.r.o. przed usunięciem danych osobowych poprosi o dowód tożsamości, aby zapobiec nadużyciom. W celu usunięcia danych osobowych prosimy o skorzystanie z powyższego formularza kontaktowego.

d, Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo do żądania ograniczenia udostępniania ich danych osobom trzecim (partnerom serwisowym). Podczas składania wniosku można wskazać partnerów usług, które mają zostać ograniczone.

Należy pamiętać, że współpraca z niektórymi dostawcami usług jest niezbędna do funkcjonowania serwisu (np. Paylike jako dostawca usług płatniczych), dlatego w przypadku ograniczenia korzystania z ich usług, usługi serwisu będą niedostępne dla użytkownika.

Firma IMPEX-NET s.r.o. przed ograniczeniem transferu danych osobowych prosi o dowód tożsamości, aby zapobiec nadużyciom. Aby ograniczyć przekazywanie danych osobowych, prosimy o skorzystanie z powyższego formularza kontaktowego:

Oficjalnym organem ochrony danych na Węgrzech jest Krajowy Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji. Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o swoich prawach do ochrony danych na stronie internetowej.

Krajowy organ ds. ochrony danych osobowych i wolności informacji,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Adres pocztowy: 1530 Budapest, PO Box 5,
Telefon: 06.1.391.1400,
Fax: 06.1.391.1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Strona internetowa: http://www.naih.hu

9, DANE ZANONIMIZOWANE I "COOKIES"

Strona mypodseurope.com, w wiadomościach e-mail i reklamach, wykorzystuje tzw. anonimowe pliki cookies. "cookies" i podobnych technologii, takich jak kody śledzenia, tagi re-marketingowe, piksele, które są aktywowane po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

Technologie te pomagają nam lepiej zrozumieć zachowania i zainteresowania użytkowników, a tym samym pomagają nam działać na wyższym i bardziej efektywnym poziomie.

Naszym celem jest, aby korzystanie z mypodseurope.com było jak najbardziej przyjazne i osobiste. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z gromadzenia danych nieosobowych przez te technologie, może to zrobić w następujący sposób:

-poprzez zastosowanie ostrzeżeń o plikach cookies wyświetlanych na stronie w celu wyłączenia ich ładowania

-poprzez wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce

Więcej informacji na temat dodatkowych plików cookie i kodów śledzących na stronie mypodseurope.com można znaleźć w naszym oświadczeniu o plikach cookie.